มงคล ลัคนาเลิศ

นายแพทย์ชำนาญการ

วทันยา นันทคุปต์ธำรง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

พิมพ์ชนก คำเพชร 

นายแพทย์ปฏิบัติการ