นายมงคล ลัคนาเลิศ

นายแพทย์ชำนาญการ

นายภูวัส เฟยลุง

นายแพทย์ชำนาญการ

 น.ส.วทันยา นันทคุปต์ธำรง

นายแพทย์ชำนาญการ